Teamoverleg met impact

Vorige week werd ik gebeld door een schoolleider die even niet meer wist hoe het verder moest. Hij was enorm geschrokken van de resultaten op de M-toetsen. Het team was wel hard aan het werk, maar toch leerden de leerlingen niet genoeg. Al vaker hadden ze tijdens het teamoverleg manieren bedacht om hiermee aan de slag te gaan, maar het bleef steeds bij intentieverklaringen. Hij sprak uit dat er wel gezegd werd wat er nodig was, maar op mijn vraag of dat ook gebeurde in de praktijk, moest hij het antwoord schuldig blijven.

Samen zijn we aan de slag gegaan met een analyse van de situatie en het formuleren van verbeteracties voor zowel de inrichting van de teamvergaderingen als het leiderschap van de directeur. Graag deel ik een aantal van de tips ook met jou, zodat je de gezamenlijke tijd optimaal kunt benutten en met teambijeenkomsten impact kunt maken op het werken in de klas.

1.       Maar we zijn als team bijna nooit compleet!

Studiedagen zijn natuurlijk geëigende momenten om als team te overleggen. Maar soms zijn die er te weinig om meters te kunnen maken. Ik kom in de praktijk verschillende vormen tegen. Sommige scholen maken afspraken in het team over de besluitvorming. Een werkwijze kan bijvoorbeeld zijn: het dinsdagteam bereidt een besluit voor door literatuur te lezen, meningen uit te wisselen, onoverkomelijke bezwaren op te noemen en een advies te schrijven voor het donderdag team. Het donderdagteam neemt deze overwegingen mee en neemt het definitieve besluit. Het team dat het besluit definitief neemt verschilt per onderwerp. Andere scholen plannen gezamenlijk een keer per vier à zes weken een woensdagmiddag  voor het hele team waarop professionalisering wordt gepland en vertaald wordt naar lesvoorbereidingen. Het is goed om samen met het team na te denken over welke werkwijze jullie past.

 

2.       De vertaling naar de klas

Een voorbeeld:  laatst bezocht ik een school waar de werkgroepen om beurten de vorderingen presenteerden en ook al mooie inhoudelijke input gaven over wat de collega’s in de groepen konden doen. Erg waardevol, en daarbij bleef het. De teamleden kregen geen tijd om even na te denken over de vragen: ‘Wat betekent dit voor mij? Wat ga ik doen, als eerste kleine stapje, in mijn dagelijkse werk?’, ‘ En welke ondersteuning heb ik daarbij eventueel nodig?’. Een gemiste kans! Plan daarom naast inhoudelijke input ook een moment om te praten over de toepassing in de eigen klas. Zorg ervoor dat er naast het WAT ook aandacht is voor het HOE, door de teamleden hierop gericht te bevragen en ideeën te laten uitwisselen. 

 

Wil je de overige vier tips over teamoverleg met impact ook ontvangen? Stuur me dan een mailtje: carolienvandijk@oogvoorleren.nl

Je ontvangt dan ook een paar keer per jaar handige tips over school- en teamontwikkeling.

Carolien van Dijk